8 English 7 ...ועוד 6 תערוכות 5 קשר 4
7 הלומדים 6 ההוראה הסדנאות
4 Hagit Shahal Workshop

מאי 2015, מולטיפוקל | רואים רחוק, תלמידי הסטודיו של חגית שחל
תאטרון יהלום, רמת גן